سوء قصد به جان معاون دادستان کل مصر

رسانه مصری اعلام کردند: معاون دادستان کل مصر از سوء قصد، جان به در برد.۲۲:۵۸ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۸ مهر