ارزش ریال عربستان سقوط کرد

ارزش واحد پول عربستان سعودی پس از رد وتوی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا توسط کنگره این کشور و تصویب نهایی اخذ غرامت قربانیان ۱۱ سپتامبر از عربستان سعودی سقوط کرد.