مرسدس بنز از شاسی بلند الکتریکی Generation EQ رونمایی کرد

مرسدس بنز در کنفرانس خود در نمایشگاه خودرو پاریس ۲۰۱۶، از شاسی بلند الکتریکی Generation EQ رونمایی کرد.