مرسدس بنز از شاسی بلند الکتریکی Generation EQ رونمایی کرد