ایمنا روز به روز به سمت تکامل حرکت می کند

حمید رضا فولادگر دقایقی پیش در حاشیه حضور در خبرگزاری ایمنا به منظور شرکت در ویژه برنامه “نیمکت” به خبرنگار ما گفت: از روزهای آغازین تشکیل خبرگزاری ایمنا آن را دنبال می کردم و شاهد تکامل روز به روز آن هستم. وی با اشاره به اینکه موفقیت در ارایه تحلیل های درست در رسانه ها […]