اردوغان: وضعیت فوق‌العاده شاید تا یک سال تمدید شود