مقایسه اندازه گوشی های پیکسل و پیکسل ایکس ال با نکسوس ۵ ایکس و نکسوس ۶ پی

در این مطلب قصد داریم تا گوشی‌های معرفی نشده‌ی پیکسل و پیکسل‌ایکس‌ال را با نکسوس ۶ پی و نکسوس ۵ ایکس مقایسه کنیم.