کشته شدن ۱۵ غیرنظامی در حمله هوایی آمریکا به افغانستان

سازمان ملل اعلام کرد در حمله هوایی آمریکا در افغانستان ۱۵ غیرنظامی کشته شده اند.