کشته شدن ۱۵ غیرنظامی در حمله هوایی آمریکا به افغانستان