دانش آموزان شهر اصفهان مهر خود را ایمن تر آغاز می کنند

به گزارش ایمنا، هر ساله با باز شدن مدارس و موسم تحصیل، حجم زیادی از دانش آموزان و دانشجویان پس از سه ماه تعطیلی برای عبور و مرور و تردد در مسیر مرکز آموزشی – منزل به شهر وارد می شوند. امسال بنا بر آمارهای رسمی اظهار شده بیش از ۷۰ هزار دانش آموز در […]