کارگردان بازی Beyond Good & Evil با انتشار تصویری احتمال ساخت قسمت جدید این بازی را تقویت کرد