اختصاصی زومجی: جعبه گشایی نسخه کالکتور بازی Overwatch

در جدیدترین قسمت از جعبه‌گشایی زومجی، به سراغ نسخه کالکتور Overwatch رفته‌ایم.