روسیه: آمریکا در حال تکثیر تروریست‌های النصره است!

وزارت دفاع روسیه تهدیدهای آمریکا را بیانگر حمایت واشنگتن از تروریستهای النصره و تلاش برای افزایش تعداد آنان در سوریه دانست.