واکنش کاربران به اندوه وزیر خارجه بحرین از مرگ «جلاد قانا»!

شماری از کاربران شبکه های اجتماعی به واکنش وزیر خارجه بحرین به مرگ شیمون پرز واکنش نشان دادند.