مربی ذوب آهن: ترس از باخت ما را به داوری معترض کرد

حسن استکی مربی تیم ذوب آهن اصفهان گفت: اگر در این دیدار حذف می شدیم فشار زیادی روی تیم ایجاد می شد و همین ترس از باخت باعث اعتراض ذوب آهن به تیم داوری شد.