قیمت نفت برنت دریای شمال اوج گرفت

نفت برنت دریای شمال به ارزش ۴۹٫۱۷دلار در هر بشکه مورد معامله قرار گرفت.