پلیس راهنمایی و رانندگی برای بازگشایی مدارس آماده است

به گزارش ایمنا، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان اصفهان در گفتگو با خبرنگار ایمنا ضمن اشاره به اقدامات انجام شده همزمان با بازگشایی مدارس در دو فاز، اظهار کرد: ایمنی خارج از مدارس با نصب تابلو، علائم راهنمایی و رانندگی، سرعت گیرهای جلوی مدارس و خط کشی گذرگاه های عابرپیاده در فاز اول با […]