روحانی: تضعیف دولت شرعاً٬ قانوناً و عقلاً حرام است/ خدا نیامرزد کسانی را که در قلوب مردم ناامیدی تزریق می‌کنند