وزیر اقتصاد آلمان: درباره نقش ایران در جنگ سوریه و حقوق‌بشر با میزبان ایرانی گفت‌وگو می‌کنم

وزیر اقتصاد آلمان و معاون صدراعظم این کشور گفته گه در سفر قریب‌الوقوع خود به تهران در خصوص مسائل سیاسی مانند نقش ایران در جنگ سوریه و کارنامه حقوق‌بشری نظام ایران با مقامات کشور میزبان مذاکره خواهد کرد.