باید زمینه تحریک تعاونی ها را در مناطق دور دست فراهم کرد/ ۳۵۰ تعاونی در مناطق مرزنشین فعال است

عملکرد تعاونی های مرزنشین در برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور معاون امور تعاونی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارشناس بازرگانی و کارشناس اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.