حذف هاشمی و میرزاحسنی/ صعود ۵سانداکار ایران به نیمه‌نهایی جوانان جهان