اشتون کارتر: اتحاد آمریکا و فیلیپین آهنین است!

وزیر دفاع آمریکا با وجود انصراف فیلیپین از برگزاری رزمایش مشترک با آمریکا گفت، اتحاد دو کشور محکم و آهنین است.