برگزاری سیزدهمین نشست اسطوره شهر در حمام تاریخی دردشت

به گزارش ایمنا، سلسله نشست های تخصصی اسطوره-شهر از سوی مرکز خلاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان با رویکرد تبیین مبانی نظری گردشگری متناسب با مشخصات بومی اصفهان در حال برگزاری است که در هر نشست خود موضوعی مرتبط با این رویکرد را مورد بررسی قرار می دهد. نشست سیزدهم اسطوره-شهر نیز در آستانه فرارسیدن ایام […]