تحقیر آلکمار در غیاب جهانبخش

تیم فوتبال آزد آلکمار مقابل زنیت متحمل شکست سنگین ۵ بر صفر شد.