سلفی حمید فرخ نژاد در کنار دانشجویان دانشگاه تهران+ اینستاپست

حمید فرخ نژاد در اینستاگرام خود عکسی سلفی با دانشجویان دانشگاه تهران منتشر کرد.