کودکان بازمانده از تحصیل باید شناسایی شوند

به گزارش ایران خبر، احمد میدری پنجشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان خراسان که با حضور علی ربیعی وزیر کار به عنوان جانشین معاون اول رئیس جمهوری در ستاد فرماندهی خراسان شمالی تشکیل شد، افزود: ۱۰ هزار کودک خراسان شمالی در دوره ابتدایی در مدارس حضور ندارند. وی، علت بازماندن از تحصیل را […]