اشتاین مایر: روسیه برای برقراری آتش بس پایدار در سوریه تلاش کند

وزیر خارجه آلمان در گفتگوی تلفنی با همتای روس خود از مسکو خواست برای برقراری آتش بس پایدار در سوریه تلاش کند.