اشتاین مایر: روسیه برای برقراری آتش بس پایدار در سوریه تلاش کند