حکمتیار: بحران افغانستان با اجرای توافق نامه صلح به پایان می رسد

رهبر حزب اسلامی افغانستان، از توافق نامه صلح میان دولت و حزب خود به عنوان یک توافق نامه تاریخی یاد کرد.