ده‌ها هزار کودک نیجریه‌ای در معرض خطر مرگ قرار دارند

سازمان ملل متحد هشدار داد اگر کمک‌های بین‌المللی نرسد، ده‌ها هزار کودک نیجریه ای بر اثر قحطی خواهند مُرد.