ده‌ها هزار کودک نیجریه‌ای در معرض خطر مرگ قرار دارند