عربستان دارایی های خود را از آمریکا خارج می کند

ریاض به دنبال رای مثبت کنگره آمریکا به قانون دریافت غرامت از عربستان، خارج کردن دارایی ها خود از ایالات متحده را بررسی می کند.