بخشى از آسیب هاى جنگ در مستندی درباره ی جانبازان در اینستاگرام پرستویی

پرویز پرستویی بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون در اینستاگرام خود تصویری از بخش هایی از مستند در خصوص جانبازان اعصاب و روان جنگ منتشر کرد.