آزادسازی موصل عراق، محور گفت‌وگوهای «مسعود بارزانی» و «عمار حکیم»