گابریل: در مورد جنگ سوریه و حقوق بشر با ایرانی ها گفتگو می کنم

معاون صدراعظم آلمان گفت در سفر خود به تهران در خصوص نقش ایران در جنگ سوریه و حقوق بشر گفتگو خواهد کرد.