صالحی: اقتصاد ایران در حال اوج است/ مناسب ترین کشور برای سرمایه گذاران

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مصاحبه با یک روزنامه اتریشی گفت: ایران مناسب ترین کشور برای سرمایه گذاران خارجی است.