صادرات زرد چوبه به آلمان !

طبق آمار گمرک در ۵ ماه منتهی به مردادماه سال جاری بیش از ۲۶ تن زرد چوبه خرد شده از کشور صادر شده است.