آخرین وضعیت «پسر عمو دختر عمو» و «مردان دره گرگ» از زبان تهیه کننده

محمود غلامی از آخرین وضعیت فیلم سینمایی روح انگیز شمس و مجموعه تلویزیونی جمال شورجه گفت.