پست زیبا و قابل تأمل خواننده موسیقی پاپ برای دخترش

رضا صادقی خواننده موسیقی پاپ در اینستاگرام خود متنی زیبا برای دخترش منتشر کرد.