عکس/ زن پاریسی و حیوان خانگی عجیبش!

در این عکس، یک زن پاریسی ناشناس یک “یوزپلنگ” را همراه خود به کافه برده است.