قیمت انواع قند و شکر + جدول

شکر بسته بندی ۳ کیلویی به مبلغ ۹ هزار و ۷۵۰ تومان به فروش می رسد.