الاکلنگ بازار سرمایه در هفته اخیر

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: طی هفته ای که گذشت بازار بورس با فراز و نشیب همراه بود و در مجموع ۱٫۱ درصد رشد را تجربه کرد.