خرس چخوف به اصفهان آمد

به گزارش ایمنا، نمایشنامه خرس، یکی از مطرح ترین نمایشنامه های آنتوان چخوف نویسنده برجسته روس است. این نمایش را می توان روایت عشقی عجیب دانست. زنی جوان (پوپوا) شوهرش را از دست می دهد و بعد ملاکی به نام اسمرینف به خانه زن می رود تا بدهی خودش را بگیرد و طی درگیری این […]