«کودتا» سال بعد کلید می‌خورد

احسان بیگلری از وضعیت ساخت «کودتا» و اکران «برادرم خسرو» گفت.