یو اس ای تودی خطاب به آمریکایی ها: به ترامپ عوام فریب رای ندهید

روزنامه آمریکایی ‘یو اس ای تودی’ نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری به عنوان عوام فریبی خطرناک یاد کرد.