اسپانیا: موضوع جبل الطارق باید توسط مادرید و لندن بررسی شود

وزیر امورخارجه اسپانیا گفت: موضوع جبل الطارق باید از مذاکرات اتحادیه اروپا با انگلستان کنار گذاشته شود.