نسل امروز؛ یک نسل سرشکته است/ دانشجوهای زمان ما سرحال‌تر بودند

خانمی که ورودی ۵۴ مکانیک بود، می‌گفت نسل امروز نسل سرگشته‌ای هستند. این نسل آینده‌ کاری را برای خودشان تاریک می‌بینند.