عبور از روی خط خطر/ «سلامتی» زیر چرخ خودروهای فرسوده و قصه تلخ وعده‌ها

ناوگان حمل و نقل عمومی کشور در بسیاری از نقاط این مرز بوم با فرسودگی و چالش مواجه است،استهلاکی که تلفات جانی و آلایندگی از نتایج اَسَف بار آن به شمار می رود.