اولین رقیب روحانی عملکرد خود اوست/فضای دو قطبی در انتخابات ۹۶ شاهد نخواهیم بود