خودکشی پسر بچه ۱۱ ساله در مدرسه+تصاویر

پسر بچه ۱۱ ساله بعد از اینکه در مدرسه مورد آزار قرار گرفت، خودکشی کرد.